Lio

Portfolio: IRON

Te Extraño

TE EXTRAÑO 2017 oil on oxidizen iron 30x30cm ©LIO 2021 TE EXTRAÑO 2017 Oil on iron 30x30cm ©LIO 2021

Lagrimas negras

LÁGRIMAS NEGRAS 2017 oil on oxidizen iron 80x170cm ©LIO 2021 LÁGRIMAS NEGRAS 2017 Oil on oxidizen iron 80x170cm ©LIO 2021

The strong woman

THE STRONG WOMAN 2017 oil on oxidizen iron 30x30cm ©LIO 2021 THE STRONG WOMAN 2017 Oil on oxidizen iron 30x30cm ©LIO 2021