TE EXTRAÑO

2017

oil on oxidizen iron

30X30cm

©LIO 2021