Lio

TE EXTRAÑO

2017

oil on oxidizen iron

30x30cm

©LIO 2021

TE EXTRAÑO

2017

Oil on iron

30x30cm

©LIO 2021