Lio

THE STRONG WOMAN

2017

oil on oxidizen iron

30x30cm

©LIO 2021

THE STRONG WOMAN

2017

Oil on oxidizen iron

30x30cm

©LIO 2021